Natuurlijk Ilse

Training & Coaching in de Natuur

Privacybeleid Natuurlijk Ilse

Natuurlijk Ilse respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de wet volgens de AVG wetgeving stelt.

Doeleinden van de gegevens verwerking

Natuurlijk Ilse gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

o   De uitvoering van de dienstverlening aan jou inzake training en coaching;

o   Het afhandelen van je betaling;

o   De verzending van informatie. Bijvoorbeeld voor reclame;

o   Bereikbaarheid indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

o   Informatie over wijzigingen van onze producten en diensten;

o   Het afleveren van goederen of diensten;

o   Het verwerken van persoonsgegevens bij wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Natuurlijk Ilse bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk vereist is en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Het is te allen tijde op aanvraag mogelijk de gegevens opnieuw in te zien en/of te laten verwijderen.

Natuurlijk Ilse verkoopt je gegevens niet

Natuurlijk Ilse verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden, maar zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Eventuele werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Beveiliging

Alle gegevens die je met Natuurlijk Ilse uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Statistische gegevens en 3e partijen

Natuurlijk Ilse maakt gebruik van analytische software van 3e partijen, zoals Google Analytics, om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. Voor onze analyses worden IP-adressen geanonimiseerd en gegevens worden over een beveiligde verbinding verstuurd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Natuurlijk Ilse gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bekijken van de website van Natuurlijk Ilse geen cookies ontvangt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je op dat moment aan ons verstrekt hebt. Tenzij deze gegevens om belastingtechnische redenen (bewaartermijn zoals facturen) bewaard moeten blijven. Als je jouw gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over de dienstverlening, relatie met of handhaving van de AVG wetgeving door Natuurlijk Ilse, dan kunt je je schriftelijke klacht mailen naar info@natuurlijkilse.nl. Vermeld in de omschrijving Klachtenprocedure.

Indien je het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en je hebt reeds hierover contact opgenomen met een contactpersoon van Natuurlijk Ilse, dan heb je de mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Wijzigingen voorbehouden

Natuurlijk Ilse behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Wij raden je aan het privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van het geldende privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019

 

Pin It on Pinterest